Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, O Gud, Gi Oss Modige Mennesker,  Max Solbrekken

bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermonsbible articles sermons

audio sermons library Pastor Max Solbrekken

Healing

Salvation

Sermons

End Times

Prophecy

Prayer

background bible sermons

Max Solbrekken Bible sermons index
Max Solbrekken blog

donations, donations to work of God
personal letter from Pastor Max Solbrekken
bible articles
bible sermons messages
endtimes articles prophecy on end times
bible prophecy articles messages
salvation how to receive salvation Christ
Inspirational stories, poems, messages and inspirational thoughts
prayer requests and prayer sermons
Max Solbrekken World Missions
miracles and healings articles and testimonies
easter messages clipart crafts
christmas messages songs christmas carols lyrics
bible sermons messages

amazing true real life stories
addictions, help to beat addictions
the anti-christ, 666 the mark of the beast
baptism, how to receive baptism of Holy Spirit
divine healing, what is divine healing
depression, help and hope for depression
Jesus Christ, who is Jesus Christ, miracles of Christ

Holy Spirit, what is the Holy Spirit
forgiveness, importance of forgiveness
grace of God, what is the Grace of God

seek the Lord, how to seek the Lord
study the bible - bible study scriptures
believe and receive from Jesus Christ
whats news Max Solbrekken World Mission

Praise the Lord all ye people
sermons on faith, healing, holy spirit
faith in God works miracles
God cannot fail
Power in the blood of Jesus
Jesus Christ is Lord
bible sermons messages
            

       Other Topics
bible sermons articlesDevil - Satan
bible sermons articlesEternity
bible sermons articlesEvil & Sin
bible sermons articlesFears - Phobias
bible sermons articlesFaith & hope
bible sermons articlesHeaven
bible sermons articlesHell - Satan
bible sermons articlesIsrael
bible sermons articlesPolitics - Religion
bible sermons articlesRapture
bible sermons articlesResurrection
bible sermons articlesSecond Coming
bible sermons articlesSpiritual Warfare
bible sermons articlesScience & Bible
bible sermons articlesSuicide
bible sermons articlesTerrorism
bible sermons articlesWorship - Praise

Pastor Max Solbrekken preaching in Brazil Conference Crusade

The Jews and Jesus, Bible article The first believers in Jesus were Jewish. The Jews and Jesus Bible scriptures, Bible Prophecy, Mistreatment and history of the Jews, Christian shame, Jesus and the Jews Bible scripturesBIBLE PROPHECY - ISRAEL - MIDDLE EAST The Jews and Jesus, Bible article The first believers in Jesus were Jewish. The Jews and Jesus Bible scriptures, Bible Prophecy, Mistreatment and history of the Jews, Christian shame, Jesus and the Jews Bible scriptures
Bible scriptures, Bible propehcy end times - Israel - Middle east

Prevailing prayers, The importance of prayers, importance of prevailing prayers. Learn to pray, learn what prayer is and how prayer can change lives. Importance of prayer Bible scriptures, prayer articlesFullkommen Helbredelse Gjennom Jesus Sår
Miracle healing -, Miracle healing testimonies. miracle healing Bible messages,  How to receive a miracle Frihet Gjennom Kristus
healing, how to receive healing, the Blood of Jesus Christ heals us, the 7 wounds of Christ heal us, set us free from sin, sickness, satan, healing Bible scripturesO Gud, Gi Oss Modige Mennesker, Ikke Feiginger
7 wounds of Jesus Christ, wounds of Christ free us from sin,fear,sickness,satan, Jesus blood cleanses us, saves us,heals us,frees us from sin,power in the blood of Jesus
Martin Luther Gir Råd Om Bonn For Syke
Prevailing prayers, The importance of prayers, importance of prevailing prayers. Learn to pray, learn what prayer is and how prayer can change lives. Importance of prayer Bible scriptures, prayer articlesEkteskapets Sukkes TVA Trengs?
Miracle healing -, Miracle healing testimonies. miracle healing Bible messages,  How to receive a miracle
Kristus Er Svaret

Read Pastor Max Solbrekken`s Blog page - click here

Visit our Affiliate Churches


Just Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible, but with GOD all things are possible.  (Matthew 19:26)  king james version


Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, KRISTUS ER
SVARET

by: Pastor Max Solbrekken, D.D.

Profeten Jesaja gav oss en grafisk fremstilling av den jødiske Messias som skulle komme, i kapittel 53 i det vi kaller evangeliet i Det gamle testamentet.

"Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom."

I følge profetene skulle Messias lide, utøse sitt blod og dø for sitt folk.  Han skulle rives bort ved sin død, men gjenoppstå i kraft.

Han skulle såres, knuses og straffes for å kunne tilveiebringe vår frelse og utfrielse fra synd, sykdom og evig død.

Dette livet er fullt av problemer, prøvelser og hjertesorg, og mange har latt seg drive med strømmen når livets stormer kommer veltende over dem, og nesten overmanner dem. Det kan nesten føles som om livet ikke er verdt å leve, for deres lodd har ikke vært annet enn sorg, smerte og elendighet!

Kjære leser, er du en av disse? Hvis du er det, vil jeg gjerne si - LØFT BLIKKET, FORTVIL IKKE - jeg har gode nyheter til deg: Kristus er svaret, og Han svarer bønn!

Du vet ikke hvilken vei å vende deg! Dine venner har forlatt deg. Dine kjære har vist seg svikefulle og utro. Du har mistet tilliten til alle, også til Gud. Husk, kjære venn, mennesker kan svikte deg, men Gud hverken vil eller kan svikte. Han sier i sitt ord: “Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg”. (Hebr 13:5). Jesus erklærer til alle troende: “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matt 28:20)

Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, DU KAN VÆRE FRYKTSOM ELLER ENGSTELIG!

Du er redd, og frykt har grepet ditt hjerte. Du er fryktsom for fremtiden, din arbeidsgiver, til og med dine venner og slektninger! Du er kanskje redd for hva du selv kan komme til å gjøre. Kanskje du er redd for å bryte sammen, miste forstanden eller begå selvmord.

KJÆRE LESER, LYTT TIL ORDENE FRA VÅR. VELSIGNEDE HERRE: “FRYKT IKKE, FOR JEG ER MED DEG! SE DEG IKKE ENGSTELIG OM, FOR JEG ER DIN GUD! JEG STYRKER DEG OG HJELPER DEG OG HOLDER DEG OPPE MED MIN RETTFERDS HØYRE HÅND”. (Es 41:10)

Kjære venn, dette er Guds tale til deg akkurat nå. Ta imot Hans løfte til deg og hold fast på det.

Guds Ord sier: “Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut”. (1 Joh 4:18). “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (John 3:16)

GUD ELSKER DEG. Hvis du elsker Ham, er det fullkommen kjærlighet og din frykt må forsvinne straks. KRISTUS HAR BESEIRET FRYKTEN: “Forat han (Jesus) ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid”. (Hebr 2:14-15). HJELP ER UNDERVEIS, VENN. Bare husk - Kristus er ditt eneste håp og det eneste svaret på ethvert av dine problemer!

Du kan være i virkelige tumulter og ting har gått tilbake for deg, åndelig. Du har ikke lenger gløden til å vitne og snakke om Jesus Kristus. Du har mistet seieren i ditt liv, og du har blitt kald i din kjærlighet og hengivenhet til Gud. LYTT TIL JESU ORD: “Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann”. (Joh 7:37-38)

Bibelen konstaterer: “Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave!” (Apg 2:38)

Ydmyk deg selv, bekjenn dine synder for Gud og fryd deg over gleden i Herren som da gjennomstrømmer din sjel!

Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, DU HAR MISTET ARBEIDET DITT - REGNINGENE HOPER SEG OPP OG DU ER VED VEIS ENDE, FINANSIELT. LIVET SYNES Å HA GITT DEG EN RØFF TID. HAR DU BEDT OVER DETTE? HUSK, KRISTUS ER SVARET PÅ ETHVERT PROBLEM!

Herren er veldig opptatt av deg: “For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter” (Hebr 4:15). Jesus sa: “Be, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere! For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp”. (Matt 7:7-8)

Jesus proklamerte: “Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det”. (Joh 14:14)

Bibelen konstaterer: “Du elskede! Jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt”. (3 Joh 1:2)

Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, KANSKJE HAR DU RANET FRA GUD? Les Malakias 3:8-12. Ransak ditt liv, angre og betal dine løfter. Da kan du gjøre krav på Guds løfte til deg: “Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling! Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most”. (Ordspr 3:9-10)

DU KAN VÆRE BUNDET AV DÅRLIGE VANER: Du greier ikke å frigjøre deg fra dem - du er maktesløs mot dem. Når det synes som om du har overvunnet dem, får du en slik ubendig trang, og du må bare ha en sigarett til eller en drink til eller du må gamble litt til! Kanskje du er en alkoholiker eller en narkoman! Lytt, kjære venn, ingen annen bryr seg kanskje om deg, men Jesus gjør! Han elsker deg og ønsker å redde deg og sette deg fri!

Gå ned på dine knær og rop ut til Gud, og Han vil svare din bønn og du vil ikke være slave av disse dårlige vanene lenger. Vær ikke mismodig, venn, hjelp er underveis til deg. Gud vet alt om deg og ønsker å sette deg fri!

DU ER SYK OG SKRØPELIG: Kanskje du er døv eller blind. Du har kanskje hjerteproblemer, kreft, sukkersyke eller enda til AIDS. Sykdommen tærer bort din kropp; den tar sakte livet ditt. Du er forkrøplet eller lam og legene har gjort alt som de kan gjøre - all menneskelig hjelp er oppbrukt. Venn, fortvil ikke, tørk dine tårer og lytt til Jesu Ord: “Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod”. (Joh 10:10)

DJEVELEN HAR PLAGET DEG OG ØNSKER Å ØDELEGGE DEG, MEN JESUS BLE ÅPENBARET FOR Å GJØRE ENDE PÅ DJEVELENS GJERNINGER. (1 JOH 3:8). JESUS KRISTUS OVERVANT DØDEN, HELVETE OG GRAVEN. HAN AVVÆPNET MAKTENE OG MYNDIGHETENE OG STILTE DEM ÅPENLYST TIL SKUE, IDET HAN VISTE SEG SOM SEIERHERRE OVER DEM PÅ KORSET. (Kol 2:15)

Djevelen er en løgner (Joh 8:44), og en beseiret fiende, og du kommer ikke til å fortsette å være syk; du kommer ikke til å dø av denne fæle sykdommen, dersom du vil rekke frem hånden din og ta tak i Jesu naglemerkede hånd! Jesus sa: “Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut” (Joh 6:37). Atter erkærte Jesus: “Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror”. (Mark 9:23). Vår Herre Jesus kom for å sette fangene fri, åpne de blindes øyne og sette de undertrykte i frihet. (Luk 4:18)

Du føler kanskje, “min sykdom er for stor - ingen kan hjelpe meg”. Lytt venn, Jesus er større enn din sykdom.

Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, HAN ER STØRRE ENN BLINDE ØYNER ELLER DØVE ØRER. KRISTUS ER STØRRE ENN ENGSTELSE, PANIKKANGREP, GIKTSMERTER, STRUMA ELLER KREFT. TRO HAM NÅ! 

Han sa: “Jeg er Herren, din lege”. (2 Mos 15:26). Ta imot Ham nå som din helbreder. Gjør deg klar til å handle på din tro på Jesus Krsitus. Jeg vil be for deg om et øyeblikk. Når du leser min bønn, slipp troen din løs mot Gud og ta imot din helbredelse i tro på Golgatas fullbrakte verk.

Husk, Bibelen sier: “Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom”. (Esaias 53:5)

Dersom du er fortapt, uomvendt og uten Kristus - sier jeg deg, syndervenn: Jesus kom for å søke og frelse dem som er fortapt. (Luk 19:10)

Er du en frafallen? Har ditt hjerte blitt kaldt for Guds kall? Venn, kom tilbake til Jesus idag. Fall ned på dine knær nå, angre dine synder og bekjenn at du kan ikke frelse deg selv. Be Jesus Kristus om å komme inn i ditt hjerte og liv. Rop til Ham om å være nådig mot deg, en synder, og frelse deg nå; og Han vil, for Guds Ord erklære det: “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”. (1 Joh 1:9). Jesus sier til deg nå: “Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg”. (Åp 3:20)

Åpne din hjertedør vidt opp, og ta imot Ham som din personlige Frelser. Nå, takk Ham for at Han frelser deg - gå så og lev for Gud. Gå til en menighet der de tror på og forkynner hele Bibelen. Der vil du finne kjærlighet og fellesskap med de hellige som har mottatt Den Hellige Ånds dåp, i samsvar med Apg 2:4: “Da blir de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale”.

Les din bibel hver dag, be oppriktig og søk Gud for Den Hellige Ånds dåp. (Apg 2:39) og vitne uopphørlig, hvor som helst det er mulig, til andre om Jesus Kristus. Bøy ditt hode og tro Gud for hva enn ditt behov er, akkurat nå. Husk Kristus er svaret og ønsker å sette deg fri, nå i dette øyeblikk som jeg ber:

“Min Gud, i det mektige navnet Jesus, kommer jeg imot enhver ond ånd, all frykt, tvil, plage og undertrykkelse. Jeg går imot og binder enhver sykdom og kaster ut enhver plageånd akkurat nå i Jesu Kristi av Nasarets navn, hvem jeg tilhører og som jeg tjener. Gud Fader, jeg ber deg nå, la Guds Ånd og kraft komme over enhver som leser disse ordene. Frels, løs, helbred og sett fri hver eneste en nå i det navnet som er større enn alle andre navn, det mektige, uovervinnelige navnet Jesus. Amen”.

Kristus er Svaret, Fullkommen helbredelse Gjennom, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig,, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, Den Herre Jesus sa: “Vær frimodige; det er meg, frykt ikke” (Matt 14:28). “Fred være med dere” (Luk 24:36). “Frykt ikke, bare tro!” (Mark 5:36). “Ha tro til Gud!” (Luk 18:27). “For ingen ting er umulig for Gud” (Luk 1:37). “Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere.

“Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke.” (Joh 14:27). “Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hville”. (Matt 11:28)


MIN TROSBEKJENNELSE:

Med Gud som vitne, bekjenner jeg min tro og jeg tar imot Jesus Kristus som min personlige Frelser. Jeg gir Ham mitt hjerte og liv. Jeg bekjenner at Jesus Kristus er den Levende Guds Sønn, at Han døde for meg på Golgata kors og oppsto fra det døde. Gjennom Hans nåde og kraft vil jeg leve for Ham like til Han kommer igjen.

______________________________________

Signatur dato

SYNDERENS BØNN:

Allmektige Evige Gud, jeg kommer til Deg i det vidunderlige navnet Jesus Kristus - O Herre, vær nådig imot meg, en synder, og frels min sjel fra Satans makt.

Jeg står nå djevelen imot og tar avstand fra all den ondes virksomhet, og jeg omvender meg fra mine mange synder.

Jeg har syndet imot Gud og mine medmennesker, men gjennom Guds hjelp vil jeg nå snu om. Jeg tror at Jesus Kristus døde for meg på korset og oppsto fra de døde og lever evindelig. Kom inn i mitt hjerte Herre Jesus. Jeg tar imot Deg som min Herre og Frelser, akkurat nå! I Jesu Navn, Amen.


BØNNENS Overveldende MaktNÅR VI BER, BLIR VÅRT HELE MENNESKE INVOLVERT!

Var ånd roper ut i samsvar med våre og andres behov, idet Gud spiller på våre hjertstrenger og oppmuntrer oss til å dele byrdene med Seg. Vårt sinn vakler under vekten av synd, frykt, bekymring og sorg, og vår ånd stiger både til ukjente høyder såvel som pladask ned til ufattelige dyp. Vi stønner i forbønnens ånd, eller fryder oss i Gud med jubel fordi vi vet at Han tar kontroll over situasjonen! Og ved vår medfølelse, omsorg og tro blir mennesker i nød overbevist, styrket, helbredet og velsignet!

Som vi gråter i smerte blir våre øyne røde, vår psykiske styrke svekket og vår kropp tretner. Men så tar Den Hellige Ånd over og går i forbønn gjennom oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, og vi kommer inn i en ny dimensjon når vi ber i ånden (ukjente tunger) slik Paulus gjorde. (1 Kor 14:15)

Den Hellige Ånd (Trøsteren - som er ved vår side for å hjelpe) hjelper oss, da vi ikke vet å be rett. Men Han kommer til vår unnsetning og ber gjennom oss til Faderen! Hele Treenigheten er med i vårt fellesskap når vi ber til Gud, vår Fader, i Jesu Kristi vår Herres navn!

BØNNENS Overveldende MaktBØNNENS Overveldende Makt

Bønn er menneskehetens mest nødvendige bindeledd med den Allmektige Gud. Egentlig er det å tre inn i Hans nærvær med våre bønner, begjæringer og takksigelser. Når vi ber, ikke bare lytter Gud, men han taler til vår ånd og svarer på våre bønner på Sin måte, i samsvar med Sin guddommelige og nådige vilje.

Skriften sier at Han er nærmere enn våre hender og føtter. Derfor er det ikke vanskelig å trekke til oss fra Hans kraft ved å strekke ut i bønn og berøre Ham.

Kvinnen med blodsott rørte ved Ham i tro og mottok et øyeblikkelig mirakel. Jesus snudde seg i menneskemengden og spurte: “Hvem rørte ved mine klær”? Mange var nær Ham, men en person berørte Ham i tro. Hun hadde sagt ved seg selv: “Kan jeg bare få røre ved Hans kledebon, så blir jeg helbredet”. (Matthew 9:21)

Bønn er å tale med, lytte til og kommunisere med vår skaper idet vi trer inn i Den allmektige Guds nævær!

‘The 20th Century Bible’ oversetter denne beretningen slik: Jesus sa: “Noen har rørt ved Meg”, og de sa: “Mester, menneskehopen presser Deg og trenger Deg”. Men Han svarte: “Nei, noen har gjort en fordring på mine ressurser”.

Når vi tror og strekker oss ut i bønn for et mirakel, gjør vi en fordring på Hans ressurser og trekker fra Hans store forrådshus av velsignelser det som vi måtte ønske! En annen vidunderlig side ved saken er at kvinnen mottok miraklet uten at Jesus visste om hennes behov. Miraklet var allerede utført før Jesus var oppmerksom på det!

BØNNENS Overveldende MaktBØNNENS OVERVELDENDE MAKT 

BØNN FORANDRER IKKE BARE TINGDEN FORANDRER OGSÅ LIV!

Den enkleste måten for meg å illustrere Guds forsørgelse for oss på, er å sammenligne det med en bankett. Mange borde fylt med den beste mat, står midt i rommet og gjestene forsyner seg selv som de vil. Verten går bare rundt og ser til at alle får nok å spise, mens oppvarterne fyller på bordene med nye forsyninger. Verten bryr seg ikke om du går en eller tre ganger til bordene, så lenge du bare får nok å spise. Han vokter ikke på deg for å se om du tar ett eller to kyllinglår.

Tilgivelse, helbredelse, velsignelse og fremgang er alt sammen tilveiebragt for oss. Vi kan få alt vi trenger. Alt vi må gjøre, er å strekke oss ut i tro og gjøre fordring på Hans ressurser ved å ta imot. Automatisk, når vi trekker fra Hans ressurser i tro på Hans fullbragte verk på Golgata, skjer miraklet.

BØNNENS Overveldende MaktDET ER VIRKELIG:BØNN FORANDRER TING!

Gjennom bønn og samfunn med Gud kan vi påvirke retningen som denne verden har og forandre samfunsstrukturen. Bønn forandrer ting. Mange situasjoner har blitt endret, liv forvandlet og prioriteringer omgjort ved tilbringelse av tid i bønn.

Hvorfor er det slik?

Gud svarer på bønn. Gud utfører mirakler. Han er virkelig, og samfunn med Ham er en strålende virkelighet. Ikke bare forandrer bønn ting, men den forandrer menneskers liv, både de som blir bedt for så vel som de som ber. Tusener av bønnesvar blir til stadighet nedskrevet i bøkene i Himmelen, samt også i en overgitt kristens hukommelse. Mirakler som frelse, helbredelse, beskyttelse, utfrielse og fremgang er vanlige hendelser for dem som virkelig tror på Guds Ord og tar til seg Hans løfter som sine. En person får et totalt nytt syn på livet når han tilbringer tid i Guds nærvær. Hans prioriteringer endres så vel som hans ønsker og mål i livet. Og hans tenkemåte blir vennligere og mer omsorgsfull!

BØNNENS Overveldende MaktBØNNENS SØDMEFULLE TIME

Salmedikteren skrev disse ordene som har velsignet millioner gjennom tidene:

“Bønnens sødmefulle time, bønnens sødmefulle time som kaller meg fra en verden av bekymring og setter meg ved min Faders trone, gjør alle mine ønsker og behov kjent i tider av nød og sorg, min sjel har så ofte funnet lindring og ofte unnsluppet fristerens snare ved din tilbakekomst, du bønnens sødmefulle time.” Amen


- Powerful AUDIO Bible sermons/messages by: Pastor Max Solbrekken
- click on message to listen -

Healing & Miracles

Faith & Hope

The Laws of God on Divine Healing, Audio sermons - listen to The Laws of of God of Divine healing The Laws of GOD & Divine Healing

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerFAITH Cometh by Hearing

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerMiracles of God & How to Receive a Miracle

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ`s Victory and Satans Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerWhat is a Christian?

  Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineGood News for Modern Man

Heaven & Hell

 

The Place called Heaven, listen to Audio sermon The Place called Heaven, Pastor Max SolbrekkenThe Place Called Heaven

STUDY of the Book of Ephesians

The Place called Hell, Powerful audio sermon The Place called Hell by Pastor Max SolbrekkenThe Place Called Hell

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 1

 

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 2

The Blood of Jesus Christ

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 3

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineJESUS - The Word was Made Flesh

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ`s Victory and Satans Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 4

 Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Blood of the Everlasting Covenant

 
healing, how to receive healing, the Blood of Jesus Christ heals us, the 7 wounds of Christ heal us, set us free from sin, sickness, satan, healing Bible scripturesThe Seven Wounds of Jesus Christ

Power over Satan

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineChrist's Victory & Satan's Defeat

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineIt is WRITTEN - How to stop the Devil

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Incomparable Name of Jesus Christ Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerThe GOD of Peace is a Man of War
 

Revival & Discipleship

Fasting & Prayer

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Sign Posts to Revival

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineFasting & Prayer

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Sleeping Church

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ`s Victory and Satans Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerThe Revolutionary Power of Prayer

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerGod uses "Men in the Middle

 


Bible Scriptures verses on 
end times, last days, tribulation, Bible Prophecy end days
 (King James Version)

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Deuteronomy 4:30-35- (kjv) - When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice;  

(For the Lord thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven as this great thing is, or hath been heard like it:

Did every people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?

Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes?  Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the Lord he is God: there is none else beside him."

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Judges 10:14  - (kjv) - Go and cry unto the gods which ye have chosen; let them deliver you in the time of your tribulation.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Matthew 13:21  - (kjv) - Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?John 16:33  - (kjv) - "These things, I have spoken unto you that in me ye might have peace.  "In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world."

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Romans 5:3-4  - (kjv) - And not only so, but we glory in tribulations also; know that tribulation worketh patience, And patience, experience; and experience, hope, And hope maketh not ashamed: because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Ephesians 3:13  - (kjv) - Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healing2 Corinthians 1:4  - (kjv) - Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted by God.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?2 Corinthians 7:4  - (kjv) - Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Revelation 7:14  - (kjv) - And I say unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?1 John 5:13  - (kjv) - These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Matthew 7:13  - (kjv) - Enter ye iin at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:  Because strait is the gate, and narrow is the way, that leadeth unto life, and few there be that find it.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Jude 1:21  - (kjv) - Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

Bible Scriptures Verses on Israel (King James Version)

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingJeremiah 4:1 - (kjv) - If thou wilt return, O Israel, saith the LORD, return unto me: and if thou wilt put away thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingJeremiah 4:2  - (kjv) - And thou shalt swear, the LORD liveth, in truth, in judgement, and in righteousness;; and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingDeuteronomy 6:4-5  - (kjv) - Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:  And thou shalt love the LORD thy God, with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingExodus 15:26  - (kjv) - "And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I AM the LORD that healeth thee."

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingIsaiah 45:4  - (kjv) - For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingAmos 9:9-15 - (kjv) - For, lo, I will command, and sift the house of Israel among all nations, like as [corn] is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingZechariah 11:14 - (kjv) - Then I cut asunder my other staff, [even] bands, that I might break the brotherhood between Judah and Israel.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingZechariah 12:1-14 - (kjv) - The burden of the Word of the LORD for Israel, saith the LORD,  which stretches forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingMicah 5:3 - (kjv) - Therefore will he give them up, until the time [that] she which  travaileth hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingRevelation 21:12 - (kjv) - And had a wall great and high, [and] had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are [the names] of the twelve tribes of the children of Israel:

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingRomans 11:1-36 - (kjv) - I say then, has God cast away His people? God forbid.  For I also am an Israelite, the seed of Abraham, [of] the tribe of Benjamin.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingIsaiah 49:7 - (kjv) - Thus saith the LORD, the redeemer of Israel, [and] His Holy One, to him who man despises, to him who the nation abhorreth , to a servant of rulers,  Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the LORD that is faithful, [and] the Holy One of Israel, and He shall choose thee.


CONTACT INFORMATION
For further spiritual counsel, prayer or gospel literature, please contact us!
www.mswm.org     www.maxsolbrekken.com    max@maxsolbrekken.com

Divine miracle healing, divine healing,healing sermons on audio, divine healing scriptures verses healing, miracle testimoniesMax Solbrekken World Mission,  P.O. Box 44220, RPO Garside, Edmonton, AB  T5V 1N6   (780) 460-8444
Divine miracle healing, divine healing,healing sermons on audio, divine healing scriptures verses healing, miracle testimoniesChrist the Healer Gospel Church, 136 Ave FS, Saskatoon, Saskatchewan
Divine miracle healing, divine healing,healing sermons on audio, divine healing scriptures verses healing, miracle testimoniesThe House of Prayer, New Sarepta, Alberta  (780) 941-2372

Max Solbrekken World Mission through the Bank - Account #101 36 30 - Branch 05259 SWIFT CODE ROYCCAT2

articles
bible articles

© COPYRIGHT 2001 ALL RIGHTS RESERVED  Max Solbrekken World Missionhealing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonshome   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons index   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons healing   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons healing   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons missions   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons faith

bible sermons

articles
bible articles                                                  Sins, Sins & Moral Values, The wages of sin, Sins, how to be forgiven of sinshome   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsindex   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonshealing   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsmissions   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsarticle     healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsbible study   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons faith   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsinspiration   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons prophecy   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons end times  healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons miracles 

page counter